CONSULTANȚĂ

- Consultanță tehnică de specialitate

- Consultanță tematică

- Consultanță pentru strategii de utilizare a clădirilor, terenurilor și identificarea, respectiv rezolvarea problemelor tehnice, juridice și economice

- Due dilligence din punct de vedere legal și tehnic

- Evaluarea patrimoniului imobiliar al administrației locale din perspectiva conformării la standardele aplicabile în UE pentru clădiri publice; soluții de transformare în vederea respectării criteriilor de sustenabilitate

- Studii de eficientizare energetică și creșterea performanței clădirilor, inclusiv reducerea consumului în exploatare

- Evaluări situații existente în ceea ce privește confortul interior și impactul acestuia asupra performanței utilizatorilor spațiului. Parametrii de analiză: confort termic/ acustic/ calitate aer interior/ confort vizual și iluminat natural. Studiile se adresează atât pentru spații de învățământ cât și spații administrativ sanitare, de cazare sau producție

- Efectuarea de măsurători pentru determinarea nivelului de lumină, zgomot, aer în școli, clădiri publice și evaluarea impactului asupra performanței școlare a elevilor

- Evaluare conformitate clădiri în ceea ce privește respectarea legislației în vigoare: conformitate în ceea ce privește securitatea la incendiu, siguranța în exploatare, sănătatea spațiilor

- Studii privind gestionarea deșeurilor pentru clădirile de birouri/rezidentiale și generarea de soluții sustenabile pentru această activitate

- Studii de fezabilitate, audituri tehnice și evaluare a diferitelor strategii posibile de dezvoltare. Modificarea/actualizarea/modernizarea studiilor de fezabilitate elaborate anterior pentru diverse obiective de investiții, studii care nu mai corespund cerințelor europene

- Studii de regenerare urbană, indiferent de complexitate

- Identificarea de soluții și elaborarea de strategii de regenerare a spațiilor verzi, inclusiv adaptare bioclimatică și încurajare a biodiversității

- Studii de reabilitare, refuncționalizare, reutilizare fond construit prin strategii sustenabile care să-l faca potrivit a fi utilizat în contemporaneitate

- Studii istoric

 

 

PROIECTARE

- Proiectare Interdisciplinară – soluții complete

- Design Interior

- Design de iluminat arhitectural

- Renovare / Reabilitare / Restaurare / Retehnologizare

- Proiectare si implementare soluții de securitate la incendiu

- Planificare urbană și studii de urbanism

- Proiectare și implementare sisteme BMS ( building management systems)

 

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

- Management de Proiect

- Implementarea proiectului

- Supraveghere de șantier

- Optimizarea costurilor de investiție

 

 

CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE  

- Cercetare în domeniul psihologiei mediului cu accent pe psihologia mediului construit

- Cercetare în domeniul impactului calității mediului din spațiile rezidențiale asupra sănătății umane

- Cercetare și inovare în domeniul nanotehnologiei

 

 

FURNIZARE DE MATERIALE, ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII  

- Sisteme complete pentru dezinfectarea aerului și a suprafețelor

- Purificatoare de aer profesionale

- Microcentrale inteligente cu recuperatoare de caldură pentru tratarea aerului

- Dispozitive filtrare și distribuție apă potabilă

- Produse ecologice pentru curățenia și întreținerea clădirilor

- Acoperiri nanomoleculare (nanocoatings) pentru protecție antimicrobiană, tratamente antiabsorbție, protecția clădirilor și a monumentelor istorice, îmbunatațirea caracteristicilor materialelor de construcție, hidroizolații, protecția suprafețelor din metal, piatră, beton, plastic, sticlă, etc., realizarea de pelicule ceramice pentru aplicații casnice, publice și industriale, tratamentul materialelor textile, etc.