1994


 

Se înființează EUROCONEX, o companie specializată în domeniul restaurării imobilelor/ monumentelor istorice și respectiv în domeniul construcțiilor civile


1994-1998


 

- Lucrări de restaurare, renovare, refuncționalizare spații la Hanul cu Tei

- Lucrări de construcție pentru Ministerul Justiției/Penitenciarul Rahova

- Realizarea structurii de rezistență pentru Sediul City Bank

- Renovarea căminelor de asistență pentru persoane vârstnice din Municipiul București   

- Amenajare hală de producție Antrefrig

- Lucrări private București, Cluj și Timișoara - construcții rezidențiale de lux


1998


 

Se extinde obiectul de activitate prin specializarea unei echipe în domeniul etanșeizărilor, impermeabilizărilor și hidroizolațiilor.

Se realizează o serie de lucrari cu caracter de pionierat în România din perspectiva utilizării unor materiale și tehnologii revoluționare pentru acea perioadă (spume poliuretanice, membrane hidroizolante utilizate la etanșarea tunelului de sub Canalul Mânecii – Franța, acoperiri cu pelicule hidrofobizante) Aceste materiale precum și asistența tehnică pentru specializarea echipei au fost furnizate de companii internaționale specializate.


1998-1999


 

- Hidroizolație terasă centru testare și refuncționalizare fabrica de parașute și echipamente de zbor Condor

- Lucrări de etanșeizare și impermeabilizare tunel Metrorex

- Lucrari de etanșeizare /impermeabilizare în stațiile de metrou Piața Victoriei 1 și 2, Gara de Nord, Eroilor

- Lucrări de amenajare spații tehnice Metrorex

- Lucrări de hidroizolație și finisaje Stația metrou 1 Mai

- Finisaje stații metrou și spații tehnice adiacente


1999


 

Se înființează EUROTOP CONSULTING, companie specializată în furnizarea de soluții integrate pentru infrastructură edilitară  (materiale, echipamente, tehnologii / consultanță / asistență tehnică /supervizare execuție)  

 

Dezvoltarea acestei companii va conduce la apariția grupului de companii EUROTOP, unul dintre jucatorii importanti pe piața de materiale și echipamente pentru infrastructură edilitară în perioada 2000 - 2012 (producție, distribuție, logistică, supply chain management, consultanță). Grupul a fost distribuitor al unor importanți producători europeni (Wavin, Georg Fischer, Waga, Metalpol, Fansuld, Cimberio, etc.) , producător de componente pentru rețelele edilitare (vane, hidranți, armături metalice, fontă stradală, cuplaje, cămine, etc.) și furnizor de asistență tehnică și servicii specializate. A participat la realizarea unor proiecte importante din domeniul infrastructurii edilitare în calitate de furnizor autorizat pentru contractorii mari care au executat lucrări de infrastructură


1999-2000


 

- Consolidare și refuncționalizare clădire istorică în Piața Lahovary - București

- Amenajare restaurant La Escu

- Lucrări de intervenție la clădirile istorice din București

- Execuție lucrări de construcții civile în Germania


2000


 

Se extinde obiectul de activitate prin crearea unui departament de lucrări edilitare și respectiv a unui departament de instalații.

În perioada 2000-2012 departamentul de lucrări edilitare a realizat numeroase lucrări de referință: extinderi de rețele de apă și canalizare, intervenții complexe pentru refacerea unor segmente avariate ale rețelelor edilitare, construcția, echiparea și dotarea unor stații de pompare ape uzate, stații de pompare pentru apă pluvială, sisteme complexe de protecție împotriva incendiilor, realizarea unor lucrări de îmbunătățiri funciare.

În perioada 2000-2020 departamentul de instalații a realizat instalații complexe incluse în proiectele de construcție și/sau lucrări și intervenții direct pentru beneficiari din domenii de activitate diverse: centrale termice, centrale de generare abur, instalații frigorifice, instalații anti-incendiu, instalatii HVAC,

stații de pompare.


2000-2002


 

- Furnizare echipamente și subansamble pentru lucrări edilitare (rețele apă, canalizare, gaz, termoficare)

- Proiectare și execuție centrală termică și distribuție Liceul Henri Coandă

- Refacere secție de dializă Spitalul Carol Davila

- Proiectare si execuție Centrală generare abur Spitalul de Arși  

- Refacerea sediului Administrației Spitalelor sector 1

- Execuție de lucrări (structuri de rezistență pentru clădiri) în Germania

- Lucrări de restaurare clădiri (monumente istorice) în Polonia 


2002


 

 Se înfiinteaza firma IT C&C specializată în oferirea de soluții IT inteligente pentru gestionarea rețelelor de apă și canalizare. În parteneriat cu Wallingford Software din Marea Britanie compania a realizat proiecte în domeniul optimizarii activității din cadrul companiilor municipale/regionale care gestionează serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare


2002-2004


 

- Lucrări de restaurare, renovare, refuncționalizare la fosta Administrație a Grajdurilor Regale, la data executiei lucrărilor sediul ADP Sector 1

- Amenajarea și dotarea Centrului Metropolitan pentru Tineret al Sectorului 1

- Lucrări de amenajare spații la sediul Primăriei Sector 1

- Extinderi rețele de apă și canalizare în sectorul 1 și sectorul 6 București

- Lucrări de pavaj carosabil în sectorul 1 (primele din țară cu tipul respectiv de pavele)

- Construcție clădire de birouri în incinta Condor S.A.

- Amenajare restaurant De Gustibus

- Lucrări private - construcții rezidențiale de lux

- Lucrări de restaurare pentru clădiri istorice din Polonia


2004


 

- Se înființează De Gustibus Group


2004-2011


 

- Extinderi rețele de apă și canalizare - București și Craiova

- Refaceri sisteme rutiere - București și Craiova

- Amenajare parcări de reședință - București

- Amenajare și dotare locuri de joacă - București, Ploiești

- Stații de pompare ape uzate - București și Craiova

- Parcul Lunca Jiului Craiova – lucrări edilitare

- Parcul IOR – pavaje, amenajări

- Stație pompare ape pluviale Craiova

- Lucrări de restaurare în Polonia - Cracovia  

- Restaurarea palatului Râșnoveanu din București

- Conservare, consolidare, restaurare și punere în valoare a Casei Eliad din București


2011


 

- Se înființează Biofamily Investments Group


2011-2019


 

- Construcții agricole - jud. Teleorman

- Creșa Romatsa

- Parcul Titan – pavilion

- Extindere, refuncționalizare și construcție corp nou la Creșa Titan

- Amenajare teren și construcție pensiune Hunedoara – Ținutul Pădurenilor

- Proiectare și execuție, consolidare, refacere și refuncționalzare imobil zona Dorobanți – București și transformarea acestuia în clădire de birouri

- Renovare și refuncționalizare sediu Primăria Sector 3 – sediul actual al DGASPC S3

- Școala 80 – sediul actual al Primăriei Sector 3

- Proiectare și execuție sediu și centru logistic, service, stație carburanți pentru Anasped

- Proiectare și execuție reședințe de lux (pasive d.p.d.v. energetic)


2019-2022


 

- Polonia – proiectare, consultanță, asistență tehnică pentru proiecte rezidențiale   

- Școala Germană București – consultanță

- Imobil istoric Bd. Dacia – studiu de soluție, consultanță, best use, proiectare

- Muzeul Ținutul Pădurenilor – concept / proiect

- Lucrări de intervenție asupra clădirilor prin utilizarea acoperirilor nanomoleculare pentru protecția suprafețelor