Eficiență energetică

 

Eficiența energetică va fi o combinație între o izolație îmbunătățită, o mai bună gestionare (tehnologică) a climatului interior, utilizarea energiei regenerabile care este produsă pe sau în clădire și partajarea căldurii prin rețele locale inteligente (de exemplu, din excesul de căldură industrială).

Cu toate acestea, aceste elemente evoluează cu viteze diferite, de ex. dezvoltarea rețelelor durează mai mult decât izolarea clădirilor.

 

Pentru clădirile noi, membrii Uniunii Europene au convenit asupra unei directive prin care membrii trebuie să se asigure că, toate clădirile noi sunt clădiri NZEB. În renovare, una dintre cele mai bune modalități de a reduce consumul de energie al clădirii este prin îmbunătățirea izolației clădirii. Ritmul actual cu care se realizează izolarea nu este suficient pentru a îndeplini obiectivele pentru 2050.

 

De exemplu, în Marea Britanie, conform calculelor, 25 de milioane de case trebuie izolate înainte de 2050. Acest lucru înseamnă că numai în Marea Britanie ar trebui izolate 1,4 case în fiecare minut pentru a ajunge la o reducere de 80% a emisiilor de carbon până în 2050, adică o treime dintre acestea. Încălzirea excesivă și inutilă a caselor prost izolate creează emisii.

 

Clădirile vor deveni colectoare și spații de stocare a energiei, urmărindu-se un management net pozitiv al energiei. În loc să fie aplicată pe suprafețele clădirilor și ca elemente suplimentare, tehnologia va fi integrată în structura clădirilor. O clădire va fi o baterie și o parte a unei rețele inteligente. În această rețea clădirile vor furniza și vor folosi energie. Rețeaua constă din vehicule, clădiri și surse de energie regenerabilă (de exemplu, solar/eolian/geotermal/mareale/hidrogen), care toate împreună formează un circuit închis. Materialele vor fi proiectate astfel încât să aibă o funcționalitate de răcire sau de încălzire, fără a fi nevoie de energie (ventilație naturală, suprafețe care au efect de răcire etc.)