Circularitate

 

Economia circulară se referă la păstrarea valorii adăugate a lucrurilor existente, atât materiale cât și clădiri. Prin urmare, atunci când este posibil, este de preferat renovarea clădirilor pentru a salva valoarea adăugată a elementelor existente, cum ar fi structura. Renovarea este relevantă în special în economiile cu un număr mare de clădiri existente, cum ar fi cele din Europa. Economia circulară include: noi modele de afaceri, noi structuri de proprietate, un mod diferit în care să trăim și să folosim clădirile, un mod diferit de a construi clădiri și de a gestiona apa și energia.

 

Clădirile sunt considerate depozite temporare ale materialelor care pot fi refolosite la sfârşitul duratei de viaţă sau la sfârşitul utilizării. Prelungirea duratei de viață a materialelor, aplicarea de bio- materiale regenerabile și mai ales reutilizarea materialelor, produselor și elementelor de construcție sunt principii fundamentale pentru noile construcții și renovări. Structurile de cost se vor modifica pentru a favoriza materialele circulare în detrimentul materialelor necirculare. Clădirile vor deveni mai modulare pentru a permite extinderea, pentru a facilita modificările ușoare pentru diferite utilizări și pentru a permite deconstrucția și reutilizarea ușoară a produselor și materialelor.